ช่องทางสื่อสาร

Posted: กรกฎาคม 22, 2012 in บทที่4

ประเภทของการเชื่อมต่อมี2ประเภท

  1. •การเชื่อมต่อแบบมีสาย
  2. •การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 1. การเชื่อมต่อแบบมีสาย
  1. •สายคู่ตีเกลียวหรือสายโทรศัพท์ (Telephone line)
  2. •สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)
  3. •สายเส้นใยนำแสง (Fiber-optic cable)
 2. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  1. •อินฟราเรด (Infrared)
  2. •สัญญาณวิทยุ (Broadcast radio)
   1. –Wi-FI (wireless fidelity) หรือ 802.11
  3. •ไมโครเวฟ (Microwave)
  4. •ดาวเทียม (Satellite)
   1. –GPS
  5. •บลูทูธ (Bluetooth)
 3. อุปกรณ์เชื่อมต่อ

  โมเด็ม (MODEM) เป็นอุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณ ย่อมาจากโมดูเลชัน-ดีโมดูเลชัน (Modulation Demodulation)

  1. – โมดูเลชัน (modulation) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนะล็อก
  2. –  ดีโมดูเลชัน (demodulation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล

  ชนิดของโมเด็ม

    1. –โมเด็มแบบภายนอก (External)
    2. –โมเด็มแบบภายใน (Internal)
    3. –โมเด็มแบบพีซีการ์ด (PC Card)
    4. –โมเด็มแบบไร้สาย (Wireless)
  1. ชนิดของการเชื่อมต่อ
   1. •หมุนโทรศัพท์ (Dial-up)
   2. •ดีเอสแอล (Digital Subscriber Line : DSL) หรือ เอดีเอสแอล (Asymmetric Digital Subscriber Line : DSL)
   3. •เคเบิลโมเด็ม (Cable modem)
   4. •ดาวเทียม (Satellite/air connection service)
   5. •เซลลูล่าร์  (Cellular service)
  2. การขนส่งข้อมูล

  การขนส่งข้อมูล คือ การขนส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของไฟล์ ภาพ เสียง หรือตัว

  อักษร

  แบนด์วิดท์

   1.   แบนด์วิดท์ (bandwidth) เป็นการวัดความจุของช่องทางสื่อสาร  ซึ่ง ประสิทธิภาพของการส่งจะขึ้นอยู่กับการส่งผ่านข้อมูลในช่องสัญญาณว่าสามารถ ส่งได้มากน้อยเพียงใดต่อหน่วยเวลา
  1. ชนิดของแบนด์วิดท์
     1. •วอยซ์แบนด์ (voice band)
     2. •มีเดียมแบนด์ (medium band)
     3. •บรอดแบนด์ (broadband)
  2. โพรโทคอล
   1.      โพรโทคอล (Protocol) เป็นข้อตกลงสำหรับการรับส่งข้อมูลในระบบสื่อ สาร ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แต่โพรโทคอลที่ใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission control protocol/Internet protocol) โดยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับ
    1. –การระบุอุปกรณ์รับและส่งข้อมูล
    2. –การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลระหว่างการรับและส่งข้อมูล
  3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
   1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศและใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
   2. คำศัพท์เฉพาะที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   3. •โหนด (node)
   4. •ไคลแอนต์ (client) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์รับบริการ
   5. •เซิร์ฟเวอร์ (server ) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ
   6. •ฮับ ( hub)
   7. •การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย  (Network Interface Card : NIC)
   8. •ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System : NOS)
   1. •การประมวลผลแบบกระจาย (distributed processing)
   2. •คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (host computer)
   3. •ผู้ดูแลเครือข่าย  (network manager)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s