ชนิดของเครือข่าย

Posted: กรกฎาคม 22, 2012 in บทที่4
  1. •เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่หรือแลน (Local area network)
   1. –เครือข่ายเฉพาะที่ภายในบ้าน (Home network)
    1. •WLAN
  2. •เครือข่ายบริเวณนครหลวงหรือแมน(Metropolitan                                                            area network)
  3. •เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน (Wide area network)
 1. สถาปัตยกรรมเครือข่าย
  1. สถาปัตยกรรมเครือข่าย (network architecture)  เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ
   1. •โครงร่างเครือข่ายแบบต่างๆ
   2. •วิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย
   3. •ลักษณะการใช้งานเครือข่าย
   4. •การแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ
 2. สามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ ตามรูปแบบของการเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่า โทโพโลยี (topology)

 1. •แบบดาว     Star
 2. •แบบบัส      Bus
 3. •แบบวงแหวน Ring
 4. •แบบลำดับชั้น Hierarchical

โทโพโลยีแบบดาว

  1. •การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนกลาง
  2. •การสื่อสารทำได้โดยการขนส่งข้อมูลเข้าออกไปยังส่วนกลาง ซึ่งจะถูกควบ คุมโดยการหยั่งสัญญาณ (polling)นั่นคือแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือ ข่ายจะมีการถาม หรือการหยั่งสัญญาณว่ามีเครื่องหนึ่งเครื่องใดส่งสัญญาณอยู่ ในระบบหรือไม่

โทโพโลยีแบบบัส

  1. •คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันบนสายเส้นเดียวกันตลอดทั้ง สายสัญญาณ  การส่งข้อมูลจะผ่านไปในสายที่เชื่อมต่อที่เรียกว่าบัส (BUS)
  2. • ข้อมูลที่ส่งผ่านไปในบัส จะถูกตรวจสอบโดยอุปกรณ์แผ่นวงจรเครือข่ายที่ ติดอยู่ที่คอมพิวเตอร์แต่ละตัวว่าเป็นข้อมูลของตนเองหรือไม่ ถ้าใช่ก็สามารถ เปิดดูข้อมูลนั้นได้

โทโพโลยีแบบวงแหวน

  1. •จะมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นวงกลม
  2. •ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการไฟล์หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง

โทโพโลยีแบบลำดับชั้น

  1. •ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางคล้ายกับเครือข่ายแบบดาว
  2. •คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อยู่สูงที่สุดของชั้นจะเป็นเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ ชั้นล่างของเมนเฟรมอาจจะเป็นมินิคอมพิวเตอร์ และชั้นล่างสุดอาจจะเป็นไมโคร คอมพิวเตอร์

ลักษณะการใช้งานระบบเครือข่าย

  1. •สามารถแบ่งลักษณะการใช้งานระบบเครือข่ายได้ดังนี้
   1. –ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal)
   2. –ระบบเครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ (Client/Server)
   3. –ระบบเครือข่ายแบบโหนดจุด
   4.    (Peer-to-peer)
 1. อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร
  1. •อินทราเน็ต (Intranet)
   1. –จะต้องมีรหัสบัญชีผู้ใช้
   2. –ใช้งานเฉพาะภายในองค์กร
  2. •เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet)
   1. –ใช้งานเฉพาะภายในองค์กร และ สามารถกำหนดสิทธิให้เข้าถึงองค์กรอื่นได้
  3. •ไฟร์วอลล์ (Firewall)
   1. –เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ทั้งจากภายนอกและภายในเครือข่ายแหล่งอ้างอิงhttp://theo-srv.acs.ac.th/~25448/25448/Computer_Assignment/Entries/2009/9/12_1.html
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s