วงจรการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Life Cycle: PDLC)

Posted: มิถุนายน 27, 2012 in บทที่7

วงจรการพัฒนาโปรแกรม   (Program Development Life Cycle: PDLC)

วงจรการพัฒนาโปรแกรม (PDLC) คือ ขั้นตอนการทำงานที่โปรแกรมเมอร์ใช้สำหรับสร้างโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.การวิเคราะห์ปัญหา (Program Analysis)
2.การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
3.การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
4.การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
5.การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด